Category: Marathi SMS Shayari

Marathi SMS Shayari, Wonderful Marathi Thought Online, Awesome Marathi Wishes In Online, lovely Marathi Quotes For Whatsapp, Marathi Wishes For Facebook.

काय म्हणाव या डोळ्यांना | Marathi Wallpaper


काय म्हणाव या डोळ्यांना काजळ बनून गोठून जाव यात,
नुकत्याच उमललेल्या कळ्यांना हळूच मिटून घ्याव हॄदयात.

Marathi Wallpaper
काय म्हणाव या डोळ्यांना | Marathi Wallpaper
4.9 (98.18%) 11 votes

एकांत क्षणी कधी तरी | Marathi Wallpaper


एकांत क्षणी…कधी तरी
असं वाटतं कुणीतरी आपलं असावं
दुखाःच्या क्षणी हसवावं
आणि सुखाच्या क्षणात मार्गावर व्हावं.

Marathi Wallpaper
एकांत क्षणी कधी तरी | Marathi Wallpaper
5 (100%) 12 votes

एक मनी आस एक मनी | Marathi Wallpaper


एक मनी आस एक मनी
विसावा तुझा चंद्र्मुखी
चेहरा रोजच नजरेस
पडावा नाहीतर तो दिवसच नसावा.

Marathi Wallpaper
एक मनी आस एक मनी | Marathi Wallpaper
4.9 (97.78%) 9 votes

असे असावे प्रेम केवळ | Marathi Wallpaper


असे असावे प्रेम केवळ
शब्दानेच नव्हे तर नजरेने समजणारे.
असे असावे प्रेम केवळ सावलीतच
नव्हे उन्हात साथ देणारे.
असे असावे प्रेम केवळ सुखातच
नव्हे तर दुखातही साथ देणारे.

Marathi Wallpaper
असे असावे प्रेम केवळ | Marathi Wallpaper
5 (100%) 6 votes

प्रेम नसावे कापरासारखे | Marathi Wishes


प्रेम नसावे कापरासारखे
झुर्रकन उडून जाण्यासारखे
प्रेम असावेअत्तरासारखे
आयुष्यभर दरवळत रहण्यासारखे.

Marathi Wishes
प्रेम नसावे कापरासारखे | Marathi Wishes
5 (100%) 14 votes
Page 1 of 912...» »